ï

Terug naar Diensten

Inzet educatieve toepassingen

Worden educatieve toepassingen nog niet optimaal gebruikt bij u op school? U weet niet of alle leerlingen wel lesstof op hun niveau krijgen aangeboden? Bent u op zoek naar online software die het best bij uw onderwijs past?

Edicta kent vrijwel iedere educatieve toepassing en begeleidt scholen bij de keuze en het onderwijskundig gebruik ervan. We gaan daarbij uitgebreid in op hoe je de inzet van de toepassing in de klas kunt organiseren. De volgende vragen komen in onze training aan de orde:

Wanneer zet je de leerlingen achter de computer?
• Hoe rouleer je en hoe zorg je dat iedereen aan de beurt komt?
• Welke gegevens moet je bijhouden en wat registreert de computer?
• Hoe kun je differentiëren binnen het Handeling Gericht Werken?
• Wanneer stel je de computer in en bekijk je de resultaten van het werk?
• Hoe anticipeer je op de behaalde resultaten?
• Kun je onderdelen uit de reguliere methode laten vervallen?

Klik hier voor meer informatie.