Terug naar Diensten

Training ICT-vaardigheden leerkracht en leerling

Leerkrachten dienen natuurlijk zelf voldoende ICT-vaardig te zijn voordat ze computers in de klas kunnen inzetten. Edicta verzorgt ICT-basistraining toegespitst op de specifieke leerbehoeften. Er kan een verdeling worden gemaakt in niveaugroepen, zodat iedere leerkracht op zijn eigen niveau werkt.

Voor leerlingen heeft Edicta de ICT-leerlijn ontwikkeld. In deze leerlijn worden vanaf groep 5 t/m 8 de elementaire ICT-vaardigheden aangeboden. Ook komt het zoeken naar kwalitatieve informatie op het Internet aan de orde (Informatievaardigheid en Mediawijsheid). Door inzet van de ICT-leerlijn worden uw leerlingen voorbereid op het voorgezet onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.