´

Terug naar Diensten

ICT-beleid

Succesvolle implementatie van ICT is gefundeerd op een professioneel ICT-beleid. Ontwikkeling van een visie op ICT, vaststellen van doelen op korte en langere termijn, aanleg en onderhoud van een computernetwerk, keuze voor educatieve software en nascholing van leerkrachten, zijn onderwerpen waarover goed moet worden nagedacht. Dit wordt omschreven in een ICT-beleidsplan.

In de vorm van consulten met directie en/of ICT-co÷rdinator helpt Edicta scholen een doeltreffend ICT-beleid te voeren.

Edicta werkt met het Vier in Balans model van Kennisnet. In dit model komen alle onderdelen van de implementatie van ICT aan bod.